កុមារ និងយុវវ័យ នៅខេត្តកោះកុង នាំគ្នាចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី២

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP កោះកុង ថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ —


កុមារ និងយុវវ័យ អាយុចាប់ពី១២ឆ្នាំ ដល់ក្រោម១៨ឆ្នាំ នាំគ្នាមកទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី២ តាមការកំណត់របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៅតាមមណ្ឌលនីមួយៗ ក្នុងខេត្តកោះកុង ។

រូបថត៖ AKP-កោះកុង

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register