អគ្គនាយកដ្ឋានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) ចាប់ផ្តើមការធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩ ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តី

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១–


អគ្គនាយកដ្ឋានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា (AKP) ចាប់ផ្តើមការធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-១៩ ជូន ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ ទីប្រឹក្សា មន្ត្រីរាជការ និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យារបស់អគ្គនាយកដ្ឋាន ដើម្បីចូលរួមអនុវត្តសារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រសួងសុខាភិបាល ឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ និងក៍ដូចជាការចូលចំណែកក្នុងការគ្រប់គ្រង និងការពារកាឆ្លងរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-១៩ នៅក្នុងអង្គភាព នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។

រូបថត៖ សួស សាវី

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register