នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង CDC

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន
ហូតដល់ ថ្ងៃទី ១ កញ្ញា​ ២០២១​ យេីងរកឃេីញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​ សរុបចំនួន​ #៤៥៥នាក់​ (ឆ្លងសហគមន៌​:​ ​​៣៧៥​ និង​ នាំចូល:​ ៨០) និងមានជាសះស្បេីយ​ #៣២៨នាក់ ។ ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កេីន​ #៩៣៥១០​ នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បេីយសរុប​កេីន #៨៩១១៤នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​ និង ស្លាប់ថ្មី​ #១៣នាក់​ សរុប​ស្លាប់ #១៩១៦នាក់ ។ សូមបន្តអនុវត្តន៌​:​ ៣កុំ​ ៣ការពារ​ និងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ​ ។
សូមបញ្ជាក់ថា​ ប្រទេសយេីងរកឃេីញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
យេីងបានធ្វេីតេស្តចំនួន​ 2110577 ស្មេីនឹង​ 124886 ក្នុង១លាន នាក់​ ។
ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​ 115

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register