រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍ ៖ សាវម៉ាវព្រៃ ជារុក្ខផលដែលមិនសូវមានអ្នកស្គាល់

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ —


សាវម៉ាវព្រៃ គឺជារុក្ខផល ដែលគេមិនសូវស្គាល់ និងបានភ្លក់រសជាតិនោះទេ។ ដើមរុក្ខជាតិមួយនេះ ជាប្រភេទវល្លិ៍ ដុះឡើងតាមដើមឈើខ្ពស់ៗ ក្នុងព្រៃភ្នំ និងព្រៃសហគមន៍។ សាវម៉ាវព្រៃ មានរូបរាងស្រដៀងនឹងសាវម៉ាវទូទៅដែរ និងមានរសជាតិជូរអែម ហើយវាផ្លែទៅតាមរដូវកាល គឺចាប់ពីខែសីហា ដល់ខែតុលា។
រូបថត ៖ ឃុត សៅ

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register