នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លង CDC

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន
រហូតដល់ ថ្ងៃទី ៣ កញ្ញា​ ២០២១​ យេីងរកឃេីញករណីជំងឺកូវីដ-១៩​ សរុបចំនួន​ #៤៩១នាក់​ (ឆ្លងសហគមន៌​:​ ​​៣២៦​ និង​ នាំចូល:​ ១៦៥) និងមានជាសះស្បេីយ​ #៣៩៧នាក់ ។ ដូច្នេះចំនួនករណីជំងឺកូវីដ-១៩សរុប​កេីន​ #៩៤៤១៧​ នាក់​​​​​​​​​​​​​​ និងចំនួនជាសះស្បេីយសរុប​កេីន #៨៩៨៩៧នាក់​​​​​​​​​​​​​​​​​ និង ស្លាប់ថ្មី​ #៩នាក់​ សរុប​ស្លាប់ #១៩៣៧នាក់ ។ សូមបន្តអនុវត្តន៌​:​ ៣កុំ​ ៣ការពារ​ និងចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ​ ។
សូមបញ្ជាក់ថា​ ប្រទេសយេីងរកឃេីញករណីជំងឺកូវីដ-១៩ដំបូងបំផុតនៅថ្ងៃទី​ ២៧​ មករា​ ២០២០​ ។
យេីងបានធ្វេីតេស្តចំនួន​ 2124233 ស្មេីនឹង​ 125694 ក្នុង១លាន នាក់​ ។
ពត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងលេខ​ 115

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register