ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថាពុំមានករណីឆ្លងថ្មី នៃវីរុសកូវីដ១៩នោះទេ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសថាពុំមានករណីឆ្លងថ្មី នៃវីរុសកូវីដ១៩នោះទេ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ —

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register