លទ្ធផលនៃជំនួបរវាងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធមនុស្សកម្ពុជា និង លោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេស របស់ អ.ស.ប ទទួលបន្ទុកស្ថានភាពសិទ្ធមនុស្សនៅកម្ពុជា តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ —

 

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register