រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ សត្វរុយមួយប្រភេទ ត្រូវបានចិញ្ចឹមដើម្បីធ្វើជាចំណីសត្វ និងចូលរួមសម្អាតបរិស្ថាន

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០–


ខុសប្លែកពីសត្វរុយដទៃដែលជាសត្វកខ្វក់ ចង្រៃ និងជាភ្នាក់ងារចម្លងមេរោគ រុយ Black Soldier Fly ជាប្រភេទសត្វរុយ ដែលផ្ទុកទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនប្រភេទ ហើយត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមរុយ BSF នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីធ្វើជាចំណីសត្វ និងចូលរួមសម្អាតបរិស្ថាន។
រូបថត៖ ផែន រតនៈ

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register