អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញទទួលឧបករណ៍វាស់កម្ដៅស្វ័យប្រវត្តិចំនួន ១០១គ្រឿង ពីក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសល

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP កំពង់ធំ ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១–

ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញទទួលឧបករណ៍វាស់កម្ដៅ ស្វ័យប្រវត្តិ ប្រភេទ K9 Pro ចំនួន១០១គ្រឿង ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងជីវិត PRUDENTIAL (Cambodia) ដែលផ្តល់ដល់រដ្ឋបាលខេត្ត ដើម្បីចូលរួមបង្ការ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំទាំងមូល នាថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។

រូបថត៖ AKP-កំពង់ធំ

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register