រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ស្ម័គ្រចិត្តបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សរ៍ ចំនួន ០៦ខែ ដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងការបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ — 

 

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register