រូបថតប្រចាំសប្តាហ៍៖ តាង៉ែន ឬមៀនប៉ៃលិន

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP សៀមរាប ថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ —

តាង៉ែន ឬមៀនប៉ៃលិន ជាផ្លែឈើមួយប្រភេទ ដែលមានរូបរាង និងរសជាតិផ្អែម ស្រដៀងនឹងផ្លែមៀនដែរ ប៉ុន្តែមិនមានក្លិនក្រអូបដូចផ្លែមៀននោះទេ។ ក្រៅពីខេត្តប៉ៃលិន បច្ចុប្បន្ននេះ តាង៉ែនត្រូវបានដាំដុះនៅបណ្តាខេត្តជាច្រើនទៀត ដូចជា សៀមរាប បាត់ដំបង ពោធិ៍សាត់។ល។
រូបថត៖ ឃុត សៅ

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register