ក្រសួងសុខាភិបាល ជូនព័ត៌មាន ពីការបន្តរកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី B.1.617.2 (Delta) ចំនួន ៤៤ករណី នៅថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ —

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register