ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំបន្ថែមដល់គណៈអភិបាលរាជធានីខេត្ត ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តថ្មី នៃសភាពការណ៍ នៃការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-១៩

Please log in or register to like posts.
ព័ត៌មាន

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ — 

You do not have permission to write comment on this post.

Log in Register